NGO-portal

Detta är webbplatsen för dokumentation om NGO-portal.  Vad gäller externa tillägg och teman så hänvisas till respektive webbplats för dokumentation om dessa.

NGO-portal, eller Föreningsportalen, är en WordPress plattform som kan användas av föreningsnätverk och andra som vill skapa en möjlighet att samordna /visa evenemang med mera på ett gemensamt ställe.

För vem?
Varför?
Hur?
Av vem?
Kostnad?